Ενδοδοντία

Ενδοδοντία ή ενδοδοντολογία είναι ο θεραπευτικός τομέας που αναλαμβάνει να θεραπεύσει ενδοδοντικά το δόντι. Η ενδοδοντική θεραπεία δεν είναι άλλη από τη γνωστή απονεύρωση. Με την απονεύρωση το πάσχον δόντι κερδίζει την ευκαιρία να διατηρηθεί, αλλιώς χρειάζεται εξαγωγή.

endo-clamp  peg   jpeg


      Η απονεύρωση χρειάζεται όταν ο πολφός, δηλαδή τα αγγεία και νεύρα του δοντιού, φλεγμαίνει. Εάν δεν γίνει απονεύρωση τότε η φλεγμονή θα επεκταθεί και στον περιβάλλοντα ιστό. Μερικά από τα συμπτώματα μπορεί να είναι πόνος, πρήξιμο.

Εάν η απονεύρωση δεν γίνει τελικά το δόντι μπορεί να χαθεί. Η ενδοδοντική  θεραπεία είναι μία πολύπλοκη και χρονοβόρος διαδικασία, απαιτεί ιδιαίτερη κατάρτιση, συνδυασμό φαρμάκων και τεχνολογίας και υπομονή.

Η ενδοδοντική θεραπεία σπανίως ολοκληρώνεται σε ένα ραντεβού. Πιο συχνό είναι να απαιτούνται δύο ή περισσότερα ραντεβού. Η ενδοδοντική θεραπεία ολοκληρώνεται με την τελική μόνιμη αποκατάσταση της μύλης του δοντιού.

Η μόνιμη αποκατάσταση μπορεί να είναι  σφράγισμα ή μία θήκη. Τα απονευρωμένα δόντια είναι κλινικά πιο σωστό να αποκαθίστανται με θήκη  (στεφάνη).